Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ

Sáng 30/8, người dân ùn ùn đổ về quê ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khiến đường phố hỗn độn.
Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ
Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 1Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 2Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 3Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 4Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 5Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 6Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 7Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 8Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 9Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 10Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 11Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 12Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 13Hỗn độn giao thông Sài Gòn ngày đầu nghỉ lễ ảnh 14
Theo vtc.vn