Hội nghị liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

GD&TĐ - Hôm nay (30/6), tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiểm điểm việc phối hợp công tác năm 2015, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và UBTWMTTQ Việt Nam.

Báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2015 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam được trình bày tại hội nghị khẳng định, năm 2015 Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam đã tăng cường phối hợp thực hiện các mặt công tác theo Quy chế đã ký kết và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước, nhất là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Các chương trình giám sát ở cấp Trung ương và nhiều chương trình giám sát ở cấp tỉnh, thành phố, trong đó có Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đã đối với người có công với cách mạng được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Ở nhiều tỉnh và thành phố đã phối hợp và chủ trì được nhiều nội dung, chương trình giám sát các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, sự phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam trong năm 2015 tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả thiết thực.

Bên cạnh phối hợp trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, sự phối hợp trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được hai bên đặc biệt chú trọng; nhiều hoạt động giám sát về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký thành lập doanh nghiệp; giám sát hoạt động chăm sóc sức khỏe y tế, khám chữa bệnh; giám sát vật tư đầu vào nông nghiệp;… được các cấp Mặt trận tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả.

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trên nền tảng những kết quả phối hợp công tác đạt được thời gian qua, năm 2016, UBTWMTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ trong thực hiện các nội dung công tác, nhiệm vụ phối hợp mà hai bên đã thống nhất, trong đó có cùng với một số bộ, ngành chức năng tiến hành khảo sát, tổ chức hội nghị đánh giá về mức độ hài lòng của người dân về các dịch vụ hành chính công; giám sát, đánh giá về triển khai các chính sách, giải pháp trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; cùng các bộ, ngành địa phương thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững,…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khái quát những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội mà đất nước ta đạt được trong năm 2015 nói riêng và trong Kế hoạch 5 năm 2011-2015 nói chung; khẳng định trong kết quả chung mà đất nước đạt được có đóng góp của sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam.

Qua phối hợp, Chính phủ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất của đất nước; đồng thời kết quả của sự phối hợp này cũng góp phần khẳng định được vai trò, vị thế, chức năng, nhiệm vụ của UBTWMTTQ Việt Nam.

Đề cập các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để tiếp tục phối hợp hiệu quả các nhiệm vụ công tác, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cả hai bên mà Hiến pháp, luật pháp đã quy định; phối hợp góp phần triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần đặc biệt quan tâm phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động các nhân sỹ, trí thức, các chức sắc tôn, những người có uy tín lớn trong xã hội tham gia tích vào các hoạt động của Mặt trận các cấp, qua đó góp phần tích cực vào củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu chung của đất nước.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc; quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước với các hình thức thiết thực, hiệu quả, cụ thể; tránh phát động theo hình thức, thực hiện cứng nhắc, thiếu uyển chuyển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tiếp tục phối hợp tốt trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường trao đổi thông tin, lấy ý kiến góp ý vào các chính sách, văn bản pháp luật. 

Sau buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm tổ chức vận động toàn xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành vững chắc nếp sống văn hóa: nông dân Việt Nam phải là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tạo dư luận xã hội mạnh mẽ cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn. Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp này đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mục tiêu phấn đấu của Chương trình phối hợp là đến năm 2020 vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết và trên 60% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông nghiệp được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Chương trình cũng đề ra các những nội dung phối hợp và giải pháp thực hiện cụ thể, trong đó có tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng và nhân rộng các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tổ chức giám sát chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm; định kỳ sơ kết và tổng kết việc thực hiện chương trình phối hợp;…

Chương trình cũng phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như đối với Ban Thường trực UBTWMTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận.