Học viện Chính trị Công an nhân dân khai giảng năm học mới

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện cho biết, một trong những kết quả nổi bật của Học viện trong năm học vừa qua là công tác GD-ĐT. Học viện đã chủ động ban hành chuẩn đầu ra 2 ngành gồm: Tham mưu chỉ huy công an nhân dân và Quản trị nhân lực.

Học viện cũng tổ chức triển khai chương trình ngoại khóa bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản trong xử lý những tình huống đặt ra ở công an cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Cùng với đó, Học viện bắt đầu tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, đang xây dựng Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Tham mưu chỉ huy công an nhân dân.

Trong năm học 2018-2019, Học viện đã tổ chức 8 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị với gần 500 học viên, 4 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị với 300 học viên; hoàn thành chỉ tiêu đào tạo hệ bồi dưỡng chức danh, quy hoạch chức danh phó cục trưởng, phó giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng phòng, phó trưởng phòng công an cấp huyện; phó trưởng phòng và tương đương, các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo quy định.

Học viện Chính trị Công an nhân dân khai giảng năm học mới ảnh 1
 Học viên tham dự lễ khai giảng năm học 2019-2020

Tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích mà Học viện Chính trị Công an nhân đã đạt được trong năm học 2018-2019; đồng thời đề nghị Học viện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc xây dựng Học viện trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu, chuyên trách về cán bộ lý luận chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, tham mưu chỉ huy trong công an nhân dân;

Đồng thời là trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, khoa học tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân và của quốc gia...

Mặt khác, Học viện cũng cần chú trọng phương pháp ứng dụng các phương pháp quản lý, phương pháp dạy học hiện đại, tạo sự hấp dẫn, hứng thú đối với người học, khuyến khích trao đổi, thảo luận, tăng cường sự tương tác giữa học viện và giảng viên về những vấn đề lý luận mới, giải quyết tình huống nghiệp vụ phức tạp, điển hình thường xảy ra trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng công an nhân dân.