Học viện Báo chí Tuyên truyền được quy hoạch hiện đại với nhiều cây xanh

GD&TĐ - Học viện báo chí và Tuyên truyền được quy hoạch theo hướng hiện đại, văn minh, khoa học, gắn với cải tạo chỉnh trang công trình hiện có. Hình thành mô hình đào tạo đồng bộ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn của khu vực giáo dục đào tạo.
Học viện Báo chí Tuyên truyền được quy hoạch hiện đại với nhiều cây xanh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4989/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tại số 36 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, khu đất được quy hoạch rộng 56350 m2 với quy mô đào tạo khoảng 7950 học viên mỗi năm.

Khu đất được nghiên cứu quy hoạch gồm 7 phần: Khu hành chính, hiệu bộ; khu giảng đường và các cơ sở nghiên cứu khoa học; khu nhà công vụ; khu thể dục thể thao; khu kí túc xá, khu cây xanh tập trung; đât giao thông.

Mật độ xây dựng ở khu vực phía Nam khu đất tối đa 40%, cao tối đa 10 tầng. Mật độ xây dựng ở khu vực phía Bắc khu đất tối đa 70%, cao tối đa 20 tầng. Mật độ cây xanh tối thiểu 40% tính trên tổng thể khu đất quy hoạch chi tiết.

UBND TP giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền phù hợp với Quyết định này.

UBND quận Cầu Giấy chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và Nhân dân được biết, thực hiện.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý, giám sát xây dụng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền triển khai thực hiện theo đúng Quy hoạch chi tiết được UBND TP phê duyệt, tuân thủ quy định của Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Xây dựng... và các quy định hiện hành của Nhà nước và TP về quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng hiện hành.