Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6
Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6 Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6

Hàng loạt cầu thủ phải rời Chelsea trước 30/6

GD&TĐ - Chelsea sẽ phải bán hàng loạt cầu thủ trước ngày 30/6 để không vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ