Hà Tĩnh phân bổ hơn 92 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 92 tỷ đồng được tỉnh Hà Tĩnh phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn.

Người dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) được hỗ trợ gà giống để phát triển kinh tế. (Ảnh: Khắc Mai)
Người dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) được hỗ trợ gà giống để phát triển kinh tế. (Ảnh: Khắc Mai)

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục

Chiều 10/4, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 907 về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 92,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 86,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở LĐ-TB&XH (cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) thông báo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung được phân bổ từ nguồn vốn của chương trình; khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được giao theo đúng các quy định hiện hành.

Hướng dẫn các địa phương, đơn vị được giao kế hoạch vốn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao đúng kế hoạch; kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành về quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát nguồn vốn kịp thời, đúng quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo các quy định hiện hành.

Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

Xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đối thoại với người dân về thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Tường Vy)

Xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đối thoại với người dân về thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Tường Vy)

Các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành. Theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình.

Triển khai hiệu quả, đúng đối tượng

Quyết định 907 của UBND Hà Tĩnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm kịp thời phân bổ các nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được giao cho đơn vị và UBND cấp xã, đảm bảo đúng nội dung được giao; bố trí kinh phí đối ứng ngân sách cấp huyện theo quy định hiện hành; lồng ghép với ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động tối đa nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình tại đơn vị và UBND cấp xã, đảm bảo nguồn vốn được quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, nội dung và chế độ quy định. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện đối với các nội dung được giao chủ trì, đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ.

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung được giao theo đúng các quy định của chương trình; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải ngân nguồn vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không tập trung thanh toán vào cuối năm; định kỳ (ngày 15, ngày 30 hằng tháng) soát xét, tổng hợp kết quả giải ngân trong kỳ và lũy kế kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến thời điểm và báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tài chính và Sở LĐ-TB&XH để theo dõi, đôn đốc thực hiện kịp thời.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; trường hợp quy định hiện hành được sửa đổi thì áp dụng theo văn bản quy định pháp luật mới.

Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu, kinh phí cấp, nội dung thẩm tra, sự phù hợp với các quy định của pháp luật về đề nghị, tham mưu tại các văn bản nêu trên.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ