Hà Nội lưu ý chuẩn bị điều kiện tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn hiệu trưởng các trường THPT chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.
Hà Nội lưu ý chuẩn bị điều kiện tuyển sinh vào lớp 10

Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện 3 công khai đối với các cơ sở giáo dục quốc dân. Căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị để xây dựng kế hoạch trường lớp và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Riêng với cơ sở giáo dục công lập, Sở GD&ĐT yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Sở về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên. Đồng thời, thực hiện tốt 3 công khai, chấn chỉnh tình trạng thu chi trong nhà trường theo quy định.

Với cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD&ĐT yêu cầu nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định của Sở GD&ĐT về ban hành quy định điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện với các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập.

Bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của trường ngoài công lập phải được Chủ tịch HĐQT (hoặc chủ trường) và Hiệu trưởng ký tên theo quy định.

Thời gian nộp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trước ngày 30/1/2018.

Ảnh minh họa/INT

Căng thẳng phủ bóng Shangri-La

GD&TĐ - Đối thoại Shangri-La, một trong những diễn đàn an ninh cấp cao hàng đầu thế giới, đã kết thúc vào ngày 4/6 tại Singapore sau 3 ngày làm việc.