Hà Nội: 6 tháng đầu năm, số người nhiễm HIV giảm so với cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Theo Sở Y tế Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố phát hiện 106 trường hợp nhiễm HIV, giảm so với cùng kỳ năm 2021.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: SYT.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: SYT.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội đến tháng 6 tháng năm đầu 2022, phát hiện 106 trường hợp nhiễm HIV, giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Thực hiện chỉ tiêu phát hiện người nhiễm HIV (với mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình), hiện đạt 78,6% người nhiễm HIV còn sống biết tình trạng nhiễm HIV của mình được quản lý (19.652/25.000), tăng 1,5% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 77,1%).

Thực hiện chỉ tiêu điều trị ARV (mục tiêu 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV), số người nhiễm mới HIV được điều trị ARV là 279/855 người (đạt 32,6%). Số người nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV là 13.115/14.318 (91,6%).

Mục tiêu 90% người điều trị bằng thuốc ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện, 1.956/1.983 (98,6%) bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế/tổng số bệnh nhân được làm xét nghiệm tải lượng vi rút.

Tích cực đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, thời gian tới Hà Nội tăng cường phối hợp với các dự án, tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, cơ sở y tế quận, huyện, thị xã triển khai mở rộng các mô hình tiếp cận cộng đồng, tìm người nhiễm HIV đưa vào điều trị, sử dụng mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng phát hiện ca nhiễm HIV mới và tiếp cận tìm kiếm ca HIV cũ trong cộng đồng để kết nối điều trị;

Tăng cường phát hiện mới người nhiễm HIV, kết nối điều trị và báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, quý; thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS; duy trì và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS...