Gỡ rối trong hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thành Đoàn Đà Nẵng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tại địa phương.

Hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại Đà Nẵng.
Hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại Đà Nẵng.

Thông tin tư vấn, định hướng nghề nghiệp còn hạn chế

Theo báo cáo của Thành Đoàn Đà Nẵng, việc triển khai chính sách về đào tạo nghề gắn với tạo việc làm ở các địa phương còn nhiều hạn chế, công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền một số địa phương chưa thực hiện quyết liệt, chưa phát huy hiệu quả. Đồng thời, công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực lao động - việc làm chưa được thường xuyên, liên tục.

Đoàn Thanh niên các cấp vẫn chưa xây dựng được quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên để hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên.

Bên cạnh đó, thông tin, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu lao động, việc làm còn hạn chế, chưa đem lại hiệu quả. ..

Thành đoàn Đà Nẵng đề xuất với những giải pháp nâng cao hiệu quả hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên. Đó là rà soát, hoàn thiện các chiến lược, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo nghề cho thanh niên.

Theo đó, cần thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và lập kế hoạch về đào tạo nghề cho thanh niên theo định kỳ. Nghiên cứu, dự báo, nếu không có các chỉ báo cơ bản về tình hình thanh niên tình hình việc làm cho thanh niên thì rất khó đề ra mục tiêu hướng nghiệp.

Đồng thời, hoàn thiện và thực hiện đầy đủ hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến chính sách hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên. Trong thời gian qua, việc ban hành văn bản pháp luật ở lĩnh vực đào tạo nghề cho thanh niên nói vẫn còn nhiều thiếu sót. Để làm căn cứ xác định nhiệm vụ quản lý và thực thi của những cơ quan đơn vị thuộc ngành và lĩnh vực có liên quan thì cần phải có sự chuẩn hóa trên lĩnh vực ban hành để văn bản ra đời kịp thời, đúng định hướng và đồng bộ.

Trong đó, tiến hành rà soát các văn bản pháp luật đã có liên quan đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên. Để tránh tình trạng ban hành văn bản chồng chéo, thiếu tính thống nhất giữa cơ quan trung ương và địa phương thì thẩm quyền ban hành văn bản liên quan đến công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cần được thống nhất ở các cấp, các ngành.

Đồng thời, bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật liên quan đến việc ban hành chính sách đào tạo nghề cho thanh niên. Cùng với đó là chính sách và pháp luật về giáo dục thanh niên, bồi dưỡng nhân tài, chính sách và pháp luật về lao động, việc làm.

Cần tiếp tục đưa ra các chính sách, chương trình hành động cụ thể, đầu tư thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục toàn diện thanh niên về đức, trí, thể, mỹ. Đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cán bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và sau Đại học tại các cơ sở giáo dục.

Tăng cường thông tin về ngành nghề

Muốn hướng nghiệp hiệu quả, các đơn vị cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về lao động và việc làm. Bên cạnh đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền về công tác đào tạo nghề cho thanh niên

Thứ nhất, là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề và việc làm.Tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên. Theo đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị, các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của tạo việc làm cho thanh niên đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng thành phố. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác đào tạo nghề cho thanh niên.

Thứ hai, là tăng cường thông tin về thị trường lao động. Thị trường lao động cần được hoàn thiện nhằm cung cấp cho người lao động nói chung và lao động thanh niên nói riêng về những thông tin cần thiết nhất, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có thể định hướng được cung – cầu của thị trường để đưa ra các kế hoạch tốt nhất thúc đẩy hoạt động dạy nghề cho thanh niên trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh các hoạt động thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giới thiệu việc làm, dịch vụ tư vấn đào tạo tổ chức các sàn giao dịch việc làm…làm cầu nối cho khối doanh nghiệp và khối cơ sở đào tạo, tạo điều kiện cho hai bên nắm bắt được những thông tin về cung - cầu lao động, giúp đảm bảo sự cân bằng giữa cung - cầu lao động trên thị trường trong và ngoài thành phố.

Truyền thông về nghề nghiệp việc làm đòi hỏi cần phải có phương thức mới, hiệu quả. Đa dạng các hình thức cung cấp thông tin kiến thức khoa công nghệ, quản lý kinh tế, kỹ năng sống, hướng nghiệp, việc làm phù hợp với từng nhóm thanh niên.

Thứ ba, là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội về việc làm cho thanh niên.Trong lúc đó nhận thức của một bộ phận không nhỏ thanh niên và xã hội về dạy nghề, giải quyết việc làm chưa đúng mức, định hướng nghề nghiệp của thanh niên còn thiên lệch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ