Giáo viên dự Đại hội Đảng không được quy đổi ra giờ dạy

GD&TĐ - Tôi là giáo viên tiểu học. Năm học 2014 – 2015, tôi và các đồng nghiệp vừa chủ nhiệm lớp vừa dạy 22 tiết /tuần. Xin hỏi, chúng tôi có được tính thêm tiền tăng tiết không? 
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trường chúng tôi đang học 5 buổi/tuần. Trong một buổi sáng Đảng ủy xã triệu tập chúng tôi dự đại hội Đảng. Buổi chiều, nhà trường phân công chúng tôi đi dạy lớp khác (cho đủ số tiết quy định trong ngày). Xin hỏi , khi đi họp có sự triệu tập của ban giám hiệu thì có phải dạy bù tiết như trên không? - Nguyễn Tự An Nhiên (annhien***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 6 của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), quy định: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết.

Còn tại Khoản 1 Điều 8 Quy định trên quy định: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần.

Căn cứ vào quy định trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn phải dạy 20 tiết/tuần vì bạn được giảm 3 tiết/tuần do là giáo viên chủ nhiệm.

Về thanh toán tiền lương dạy thêm giờ, theo Khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 “Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập” quy định:

Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Như vậy với quy định nêu trên, nếu như trường bạn thiếu giáo viên hoặc bạn được nhà trường phân công, điều động phải bố trí dạy thay giáo viên khác theo quy định hiện hành nêu trên thì bạn sẽ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ.

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Việc các bạn được Đảng ủy xã triệu tập tham dự Đại hội Đảng sẽ không được quy đổi ra giờ dạy (Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT).

Còn trong trường hợp nếu các bạn chưa dạy đủ số tiết theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT thì việc nhà trường phân công các bạn dạy bù vào buổi chiều ở lớp khác để đủ số tiết theo quy định hiện hành là đúng với thẩm quyền.

Học sinh Trường tiểu học số 1 Quài Nưa quyên góp hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh NT.

Đồng hành với trò nghèo đến trường

GD&TĐ - Nhiều trường học đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng nhà trường luôn cố gắng bằng những hình thức khác nhau để hỗ trợ học sinh nghèo.