Giáo viên chủ nhiệm lớp ở bậc tiểu học dạy 20 tiết/tuần

GD&TĐ - Hỏi: Cho tôi hỏi giáo viên tiểu học kiêm chủ nhiệm lớp thì phải dạy bao nhiêu tiết một tuần? - Nguyễn Văn Điệp (vandiep.namnhun.lc@gmail.com).
Giáo viên chủ nhiệm lớp ở bậc tiểu học dạy 20 tiết/tuần

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), quy định về định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần.

Cụ thể như sau: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 8 Quy định trên quy định?: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học sẽ phải dạy 20 tiết/tuần. Trường hợp giáo viên tiểu học không làm công tác chủ nhiệm thì vẫn phải dạy đủ 23 tiết/tuần theo quy định hiện hành nêu trên.

Như vậy, nếu bạn đang làm giáo viên tiểu học kiêm công tác chủ nhiệm thì bạn chỉ phải dạy 20 tiết/tuần.