rssheader

26/02/2021

Trường vùng khó không huy động phụ huynh đóng góp học 2 buổi/ngày

Hồ Lài - 28/03/2019, 14:51 GMT+07 | Giáo dục
Các trường tiểu học tại Nghệ An dựa vào đội ngũ giáo viên để bố trí dạy từ 28 - 32 tiết/tuần Các trường tiểu học tại Nghệ An dựa vào đội ngũ giáo viên để bố trí dạy từ 28 - 32 tiết/tuần

Đó là một số nội dung đáng chú ý trong văn bản hướng dẫn liên ngành giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính - Sở Nội vụ Nghệ An về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục từ năm học 2018 - 2019.

Theo nội dung hướng dẫn, đối với các cơ sở giáo dục tiểu học các xã vùng cao khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo… theo quy định của Chính phủ, UBND huyện căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo và cân đối nguồn lực cho các cơ sở giáo dục đảm bảo việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, không huy động đóng góp của phụ huynh học sinh.

Với những cơ sở giáo dục tiểu học còn lại, về vấn đề thu, chi kinh phí, văn bản cũng đã đưa ra mức thu cụ thể trên cơ sở thu đủ bù chi, dân chủ, công khai và thỏa thuận đóng góp.

 Các trường được phép bố trí giáo viên thỉnh giảng Tiếng Anh, Tin học

Các mức thu cần được sự phê duyệt của UBND các huyện, thành, thị. Kinh phí để thu bao gồm chi phí trực tiếp (dành cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ tăng thêm) và chi phí gián tiếp (tiền lương làm thêm giờ của cán bộ quản lý, nhân viên).

Liên quan đến dạy học 2 buổi/ngày, các cơ sở giáo dục tiểu học cần bám sát chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Ngoài ra, cần xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài các môn học như giáo dục kỹ năng sống, chương trình phát triển thư viện hướng tới văn hóa đọc.

Thời lượng dạy học và hoạt động giáo dục khối 1, 2 bố trí từ 28 - 30 tiết/tuần; khối 3, 4, 5 bố trí từ 30 - 32 tiết/tuần, tối đa 7 tiết học/ngày.

Về vấn đề bố trí giáo viên, văn bản cũng đề nghị các địa phương rà soát thực hiện giải quyết giáo viên dôi dư ở cấp THCS để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên tiểu học theo quy định.

Những trường chưa có giáo viên đào tạo các môn chuyên mà không thể tuyển dụng thêm do định biên đã đủ thì bố trí giáo viên chung dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục theo quy định. Riêng môn Tiếng Anh, Tin học được bố trí giáo viên thỉnh giảng.

Để việc tổ chức dạy học hiệu quả, tỉnh cũng yêu cầu các phòng Giáo dục và đào tạo, phòng Nội vụ, các cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về đội ngũ, bố trí định mức giữa các trường hợp lý.

Trước đó, từ năm học 2018 - 2019 việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn vì thiếu giáo viên và kinh phí chi trả sau khi Quyết định 1517 của UBND tỉnh về hướng dẫn học 2 buổi/ngày không còn thực hiện. Tình trạng này, buộc các trường phải cắt giảm số tiết học. Một số trường huy động giáo viên dạy thêm giờ nhằm duy trì dạy học 2 buổi/ngày đang vào tình trạng phải nợ lương giáo viên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm