rssheader

27/01/2021

Trường ngoài công lập phải công khai dự kiến mức thu học phí cho cả cấp học

Lập Phương - 27/07/2018, 10:03 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó ghi rõ, cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Các cơ sở giảo dục khi thu học phí phải sử dụng hóa đơn theo quy định.

Thực hiện công khai mức thu học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT (Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT), cụ thể: công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo (đối với cơ sở giáo dục mầm non); công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (đối với cơ sở giáo dục phổ thông).

Đối với các khoản thu khác, nguồn thu của cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; Thông tư số 135/2008/TT-BTC. Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu: Thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Phụ huynh học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định của Thông tư số 26/2009/TT- BGDĐT và các quy định khác cùa nhà trường.

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai các khoản thu khác theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, cụ thể: công khai các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo (đối với cơ sở giáo dục mầm non); công khai các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (đối với cơ sở giáo dục phổ thông).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm