rssheader

23/10/2020

Trà Vinh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Hải Bình - 01/10/2019, 10:05 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Trưởng ban là ông Lê Văn Hẳn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban. Phó Trưởng ban Thường trực là bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. Ban Chỉ đạo gồm 21 ủy viên.

Ban Chỉ đạo giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thôn; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh;

Đánh giá tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT theo quy định.

Ban Chỉ đạo được trưng dụng công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo để giúp việc.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh và Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Sở GD&ĐT trong quan hệ công tác.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm