rssheader

14/05/2021

TP.HCM: Dự kiến công bố kết quả lựa chọn SGK năm học 2021-2022 vào cuối tháng 3

T.Nguyên - 23/02/2021, 18:59 GMT+07 | Giáo dục
Học sinh lớp 1 tại TP.HCM trong giờ học môn Tự nhiên-Xã hội. Ảnh minh hoạ Học sinh lớp 1 tại TP.HCM trong giờ học môn Tự nhiên-Xã hội. Ảnh minh hoạ

Sở GD-ĐT hướng dẫn quy trình lựa chọn SGK áp dụng với các cơ sở giáo GD phổ thông như sau: Người đứng đầu tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận, đánh giá SGK các môn học.

Sau đó tổ chức cuộc họp gồm người đứng đầu, tổ trưởng chuyên môn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục do tổ chuyên môn đề xuất. Phòng GD-ĐT các quận huyện và TP.Thủ Đức tổng hợp và báo cáo Sở GD-ĐT danh mục sách giáo khoa đã được đề xuất lựa chọn.

Vai trò của Sở GD-ĐT là tham mưu UBND TP quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy tại các cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT đề xuất thành viên của các hội đồng lựa chọn SGK, kinh phí, cơ sở vật chất để hội đồng thực hiện, tổng hợp chuyển giao cho hội đồng lựa chọn thành phố danh mục SGK đã được các cơ sở giáo dục lựa chọn.

Sau khi hội đồng lựa chọn thành phố có kết quả lựa chọn thì Sở GD-ĐT tổng hợp, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định phê duyệt danh mục SGK sử dụng trong các trường.

Sở cũng nêu rõ các mốc thời gian của tiến độ thực hiện lựa chọn SGK, trong đó ở bước 4 ghi rõ: Công bố kết quả lựa chọn SGK (từ ngày 28/3/2021 đến 31/3/2021). 

Sở GD-ĐT có nhiệm vụ thông báo đến các trường danh mục SGK đã được UBND TP phê duyệt trước thời điểm bắt đầu năm học mới ít nhất 5 tháng và hướng dẫn sử dụng SGK theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, sẽ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục SGK được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở GD phổ thông.

Trước đó, vào tháng 1/2021, UBND TP.HCM đã ban quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GD phổ thông trên địa bàn Thành phố. 

Theo đó, quy định lựa chọn SGK của Thành phố bao gồm 2 tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của thành phố; Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở GD phổ thông, với 9 nội dung. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm