rssheader

24/11/2020

TPHCM: Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng

P.Nga - 11/12/2019, 14:41 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Theo đó, Sở đặt ra yêu cầu phải đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng và hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT khi bắt đầu triển khai áp dụng Chương trình GDPT 2018; 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đạt kết quả hoàn thành bồi dưỡng; Đảm bảo cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông tham gia khóa bồi dưỡng với tinh thần tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp về các nội dung còn vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng để hoàn thành kế hoạch đúng hạn; Đảm bảo tất cả giáo viên cốt cán tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng.

Cụ thể, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 đại trà. Tổng số lượng học viên của các quận, huyện khoảng 6.000 người. Từ năm 2020 trở đi bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học (từ lớp 2 đến lớp 5), THCS, THPT (công lập và ngoài công lập), trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX; từ năm 2019 bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách bậc học, môn học của sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT.

Báo cáo viên của các lớp bồi dưỡng là giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán đã được cấp giấy chứng nhận theo Chương trình ETEP. Các quận, huyện có thể mời báo cáo viên của các trường ĐH sư phạm tham gia Chương trình ETEP.

Về kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn khác theo quy định của pháp luật; kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm