rssheader

20/09/2020

Tổng kết thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Lập Phương - 29/05/2014, 16:00 GMT+07 | Giáo dục
Tổng kết thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Để chuẩn bị cho hội nghị, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2002 - 2003 đến nay.

Cụ thể, đánh giá ưu điểm, kết quả nổi bật đạt được so với yêu cầu của Nghị quyết số 40/2000/QH10 và Nghị quyết số 29-NQ/TW; nguyên nhân của những ưu điểm, kết quả đạt được.

Chỉ rõ những hạn chế so với yêu cầu của Nghị quyết số 40/2000/QH10; nguyên nhân của những hạn chế.

Xác định những bất cập so với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông nêu tại Nghị quyết số 29-NQ/TW; nguyên nhân của những bất cập.

Từ các kết quả đánh giá trên rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các nội dung đổi mới cơ bản chương trình, SGK giai đoạn sau năm 2015.

Nội dung đánh giá bao gồm: Chương trình giáo dục phổ thông với mục tiêu giáo dục; chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ; nội dung giáo dục; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục.

Sách giáo khoa: Đánh giá việc cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình của các môn học ở mỗi lớp; cấu trúc sách giáo khoa; phương pháp giáo dục (thông qua khả năng của SGK hỗ trợ việc học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên); hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh; tính mĩ thuật, kĩ thuật của sách giáo khoa.

Điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình, SGK: Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục; chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

Công tác chỉ đạo, quản lý việc thực hiện đổi mới chương trình, SGK.

Các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, các trường ĐHSP, CĐSP và các Sở GD&ĐT gửi báo cáo tổng kết, đánh giá về bộ phận thường trực đổi mới chương trình, SGK và đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trước ngày 10/6/2014.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm