rssheader

25/11/2020

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy để quản lý văn bằng, chứng chỉ

Hải Bình - 27/10/2019, 10:14 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Bộ GD&ĐT cho biết đã ban hành hệ thống các quy định để quản lý văn bằng, chứng chỉ, trong đó đã giao các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc in phôi, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và giao sở GD&ĐT quản lý việc sử dụng phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra, rà soát việc đào tạo văn bằng 2 của các cơ sở giáo dục đại học và chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện đúng các quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Bộ GD&ĐT đã tích cực phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến làm giả văn bằng, chứng chỉ tại một số cơ sở giáo dục đại học. Sau khi có kết quả điều tra, Bộ sẽ phối hợp với cơ quan công an xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm.

Tuy nhiên, công tác quản lý, cấp phát tại các cơ sở giáo dục đại học còn nhiều tồn tại, hạn chế; do được phân cấp và giao quyền tự chủ nên một số cơ sở giáo dục đại học đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý để xảy ra tiêu cực, vi phạm trong việc đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; hoạt động bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tại nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa bảo đảm chất lượng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; hiện tượng làm giả, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD&ĐT đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy pháp luật để quản lý văn bằng chứng chỉ.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bằng, chứng chỉ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bằng, chứng chỉ để phục vụ việc tra cứu, xác minh văn bằng, chứng chỉ, coi đây là giải pháp cơ bản, quan trọng để khắc phục vấn nạn trên.

Cùng với đó, tăng quy định về xử phạt vi phạm về làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ; tăng cường kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức của ngành sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, văn bằng không hợp pháp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm