rssheader

25/10/2020

Tiền Giang: Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

26/02/2020, 16:00 GMT+07 | Giáo dục
Tiền Giang: Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT nêu mục tiêu, nhiệm vụ của việc đánh giá; công bố Quyết định thành lập và nhiệm vụ cụ thể của thành viên  Hội đồng và của các Tổ giúp việc gồm: Tổ thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo, giám sát; hướng dẫn các đơn vị thực hiện khảo sát, đánh giá theo mẫu…

Đối tượng khảo sát là cha mẹ học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; cha mẹ học sinh và học sinh các trường THPT; học viên Trung tâm GDTX.

Nội dung đánh giá gồm 7 phần chính: tiếp cận dịch vụ giáo dục; cơ sở vật chất, trang thiết bị; môi trường giáo dục; hoạt động giáo dục; sự phát triển và tiến bộ của người học; đánh giá chung; kiến nghị, đề xuất.

Hội nghị nhằm đánh giá một cách khách quan, khoa học chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập. Qua đó xác định được nhu cầu nguyện vọng người dân về cách thức, điều kiện cung ứng, chất lượng dịch vụ (sự phát triển về thể lực, trí lực, khả năng thích ứng, tìm việc làm của người học) để có biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm