rssheader

19/09/2020

Thái Bình thu hồi giấy phép hoạt động một trung tâm giáo dục kỹ năng sống

29/04/2020, 10:15 GMT+07 | Giáo dục
Thái Bình thu hồi giấy phép hoạt động một trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Trung tâm này có trụ sở hoạt động tại lô 1.6, khu đô thị Trần Lãm, tổ 17, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Lý do thu hồi: Trung tâm này đã không triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong thời gian 12 tháng liên tục.

Sở GD&ĐT yêu cầu Công ty TNHH Giáo dục BIG BEN có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống về Sở trước ngày 15/5/2020; tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và bảo đảm quyền lợi của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm