rssheader

06/03/2021

Sơn La đề ra giải pháp giảm tối thiểu số hoc sinh vi phạm pháp luật

Hải Bình - 09/04/2019, 09:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu 100% các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, bạo lực học đường trong học sinh;

100% các đơn vị giáo dục tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học. Giảm tối thiểu số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp đưa ra là chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường, gia đình, xã hội. Đặc biệt quan tâm tới học sinh nữ, hướng dẫn các em cách xử lý tình huống và các biện pháp phòng tránh.

Chỉ đạo các đơn vị giáo dục lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm, các buổi đối thoại, các buổi nói chuyện chuyên đề... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên phạm tội và vi phạm tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, bạo lực học đường trong học sinh tại các đơn vị trường học.

Về công tác phối hợp, sở GD&ĐT yêu cấu các đơn vị phối hợp giữa trường học, gia đình và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong công tác quản lý, phòng chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong học sinh. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa trường học, gia đình phụ huynh học sinh và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội tại địa phương trong công tác quản lý, giáo dục học sinh không phạm tội, vi phạm pháp luật, đặc biệt quan tâm tới đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp công an các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Bộ luật hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Các tình huống thường xảy ra trong thực tiễn để học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên biết cách phòng tránh.

Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, đăng tải lên trang website của đơn vị, các phương tiện thông tin đại chúng, gửi về sở GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm