rssheader

26/09/2021

Sở GD&ĐT Bến Tre thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức

Lập Phương - 18/01/2018, 11:47 GMT+07 | Giáo dục
Sở GD&ĐT Bến Tre thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục trực thuộc tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, tổ chức thi hoặc xét tuyển của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong khi chờ UBND tỉnh giao biên chế sự nghiệp năm 2018.

Thông báo này nhằm để thực hiện nghiêm Công văn số 167/UBND-TH của UBND tỉnh, yêu cầu “Các cơ quan, đơn vị tạm ngưng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, người làm việc cho đến khi được UBND tỉnh giao biên chế năm 2018. Trừ trường hợp tiếp nhận ứng viên Đề án 50 hoặc tuyển dụng, tiếp nhận theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm