rssheader

26/11/2020

Sở GD&ĐT Bến Tre đề nghị tạm dừng tuyển dụng viên chức

Hải Bình - 24/10/2019, 16:15 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo văn bản này, thực hiện công văn số 5034/BNV-TCCB ngày 17/10/2019 của Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2020 thì biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo năm 2020 của tỉnh sẽ giảm 339 biên chế (tiểu học: 140; THCS: 121; THPT: 78) so với biên chế được giao năm 2019.

Để đảm bảo biên chế được giao ở năm học 2020-2021 không lớn hơn biên chế hiện có của ngành, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức đối với cấp học tiểu học và THCS theo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 của huyện, thành phố.

Các đơn vị trực thuộc Sở tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 theo kế hoạch số 1610/KH-SGD&ĐT ngày 13/9/2019 của Sở GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm