rssheader

27/10/2020

Sắp công bố “điểm sàn” khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe

Minh Phong - 20/07/2019, 05:20 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh có tính chất minh họa/internet Ảnh có tính chất minh họa/internet

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH, cao đẳng, trung cấp căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh, và danh mục ngành đào tạo được xét tuyển thẳng theo quy định tại Phụ lục 6, Phụ lục 7 tại văn bản hướng dẫn số: 796 ngày 6/3/2019 của Bộ GD&ĐT, các trường quy định cụ thể ngành thí sinh được xét tuyển thẳng tương ứng với loại giải và môn thi của thí sinh đoạt giải; quy định cụ thể về ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng; quy trình xét xếp ngành học xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường và công bố công khai trong đề án tuyển sinh.

Trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2019 các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh;

Tổ chức xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký vào trường theo lịch tuyển sinh; Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo đục Đại học) trước ngày 24/7/2019.

Nhập danh sách thí sinh nhập học theo đúng cấu trúc của tất cả các phương thức xét tuyển, hình thức đào tạo lên Hệ thống và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 31/12/2019.

Dự kiến ngày 21/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo GV, khối ngành sức khỏe. Trước ngày 22/7, các trường ĐH, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của trường

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 29/7 và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7.

Theo dự kiến, từ 6/8 đến 17 giờ ngày 8/8 thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh. Trước 17 giờ ngày 9/8, các trường ĐH, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 15/8 (tính theo dấu bưu điện) thí sinh xác nhận nhập học đợt 1/2019.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường, các sở GD&ĐT quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên đây. Bộ sẽ tổ chức kiểm tra các trường có dấu hiệu vi phạm Quy chế tuyển sinh, vi phạm trong thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh và xử lý theo các quy định hiện hành.

Dưới đây là mốc thời gian quan trọng thí sinh cần lưu ý:

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm