rssheader

22/06/2021

Quyết định sự thành bại của sự nghiệp GD là nhân tố con người

Minh Phong - 18/07/2019, 09:16 GMT+07 | Giáo dục
Cô- trò Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Việt Trì, Phú Thọ) Cô- trò Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Việt Trì, Phú Thọ)

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, quyết định sự thành bại của sự nghiệp GD là nhân tố con người. Do đó, đội ngũ cán bộ quản lý GD các cấp và GV là nhân tố quan trọng nhất. Sự quyết tâm, tư tưởng đổi mới của cán bộ quản lý GD các cấp và GV sẽ tạo nên tâm thế vững vàng để thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra.

Ngoài ra, Sở đã chú trọng, đổi mới công tác truyền thông về các hoạt động giáo dục. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa giáo dục, trong đó hết sức coi trọng nguồn lực của tư nhân và các tổ chức để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong thời kỳ công nghệ thông tin ngày càng phát triển, ngành Giáo dục Phú Thọ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đồng thời phối hợp với các đơn vị truyền thông nghiên cứu các ứng dụng, phần mềm công nghệ mới áp dụng hiệu quả vào lĩnh vực GD-ĐT.

Bên cạnh đó, việc thực hiện hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời công tác thanh tra, kiểm tra không những tăng cường nền nếp, kỷ cương, giữ vững ổn định, đảm bảo công bằng trong giáo dục mà còn tăng cường niềm tin và sự đồng thuận của người dân, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Phú Thọ tiếp tục thực hiện tốt 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, 9 nhiệm vụ gồm: Một là, rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD-ĐT. Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Ba là, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

Bốn là, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học.

Sáu là, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Bảy là, hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo thông qua mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo, tư vấn du học theo đúng quy định.

Tám là, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Chí là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy vai trò của trường chuyên và các trường trọng điểm trên địa bàn các huyện, thị, thành, trường chất lượng cao để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương đất Tổ và khu vực.

5 nhóm giải pháp cơ bản gồm:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu việc hoàn thiện thể chế trong giáo dục và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo. Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Thứ ba, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Thứ tư, tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Thứ năm, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm