rssheader

05/12/2020

Quy trình phần thi thực hành chọn học sinh giỏi quốc gia Vật lí, Hóa học, Sinh học

Hải Bình - 06/11/2019, 14:19 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, trước ngày thi, thí sinh được tập trung để phổ biến quy trình và nội quy thi thực hành, đặc biệt các nội quy an toàn được thông báo là bắt buộc đối với mọi thí sinh.

Trước giờ thi 30 phút, các thí sinh thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học tập trung tại phòng chờ do 1 giám thị giám sát.

Sau khi vào phòng thi, thí sinh bốc thăm vị trí thi, nhận phiếu trả lời và giấy nháp từ giám thị trong phòng thi.

Thí sinh tự kiểm tra dụng cụ, mẫu vật, thiết bị,... tại vị trí thi của mình, nếu phát hiện thiếu hoặc hỏng cần báo ngay cho giám thị trong phòng thi.

Khi có đề thi, thí sinh tiến hành làm bài thi và ghi kết quả vào phiếu trả lời.

Trong quá trình làm bài thi, nếu thí sinh phát hiện một thiết bị nào đó không vận hành được do hỏng về kỹ thuật cần báo ngay cho giám thị trực thiết bị để thay thế.

Bộ GD&ĐT lưu ý: Trong quá trình thi, nếu thí sinh vi phạm nội quy của phòng thi thực hành, giám thị yêu cầu thí sinh đó dừng làm bài thi và ra khỏi phòng thi. Giám thị trong phòng thi không giải thích gì thêm cho thí sinh trong suôt quá trình thi.

Phạm vi và nội dung thi như sau: Môn Vật lí (phần Cơ học, Điện học, Quang học); môn Hóa học (phân tích định lượng); môn Sinh học (Sinh thái thích nghi ở thực vật; Hoá sinh và Tế bào học; Sinh lý học thực vật và Vi sinh học). Thời gian thi: 90 phút.

Tại mỗi Hội đồng thi phải có ít nhất 1 phòng thi thực hành dành riêng cho từng môn thi: Vật lí, Hóa học và Sinh học; 1 phòng để thí sinh ngồi chờ trước khi thi, dùng chung cho tất cả các thí sinh của các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.

Đối với mỗi phòng thi thực hành bố trí 3 giám thị; gồm 2 giám thị trong phòng thi có chuyên môn về môn thi thực hành thuộc hai đơn vị dự thi khác và 1 giám thị trực thiết bị thuộc đơn vị dự thi sở tại bên ngoài phòng thi. Đối với phòng chờ, bố trí 1 giám thị.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm