rssheader

13/08/2020

Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra lạm thu

Lập Phương - 07/11/2017, 07:14 GMT+07 | Giáo dục
ảnh minh họaảnh minh họa

Đây là nội dung trong văn bản của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về tăng cường công tác thu chi trong trường học gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các phòng GD&ĐT mới đây.

Cũng theo văn bản này, để đảm bảo chấp hành chế độ thu chi trong các cơ sở giáo dục đúng quy định, có hiệu quả, tránh tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức, gây bức xúc dư luận, Sở GĐ&ĐT đã ban hành công văn số 1891/SGDĐT-KHTC, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính năm học 2017 - 2018.

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác thu chi đầu năm vẫn còn một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn của Sở. Trong đó, phần lớn sai phạm ở các nội dung: Quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân đối với cha mẹ học sinh; tự đặt ra các khoản thu quỹ khen thưởng, quỹ xã hội hóa...

Từ đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc hướng dẫn nói trên của Sở, đặc biệt là việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT; chấm dứt lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định; quy trách nhiệm cụ thể với thủ trưởng và kế toán đơn vị nếu để xảy ra vi phạm bị phát hiện hoặc bị khiếu nại, tố cáo có cơ sở...

Đồng thời, thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đúng quy định; bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho ác cơ sở GD&ĐT do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Tin tiêu điểm

  • Chưa cập nhật

Tin nổi bật

  • Chưa cập nhật

Xem thêm