rssheader

26/11/2020

Quy định việc nên, không nên làm với quan hệ ứng xử trong nhà trường

Hải Bình - 15/08/2019, 14:16 GMT+07 | Giáo dục
Quy định việc nên, không nên làm với quan hệ ứng xử trong nhà trường

Mục tiêu giai đoạn 2019 – 2020 có 100% các trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử phù hợp với điều kiện và đặc trưng của mỗi trường theo quy định của Bộ GD&ĐT;

Hằng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn giáo dục, đoàn thanh niên, đội thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phân xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Một trong những giải pháp được đưa ra trong kế hoạch là xây dựng và thực hiện các quy tắc trong trường học.

Bộ quy tắc ứng xử quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các môi quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử.

Bộ quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học (mầm non, phổ thông, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên) và văn hóa đặc trưng của địa phương…

Các giải pháp khác là tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm