rssheader

31/10/2020

Quảng Trị: 100% cơ sở giáo dục đã lựa chọn SGK

21/05/2020, 15:33 GMT+07 | Giáo dục
Quảng Trị: 100% cơ sở giáo dục đã lựa chọn SGK


Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị căn cứ số đầu sách được phê duyệt theo các Quyết định của Bộ GD&ĐT là 46 đầu sách. Các cơ sở giáo dục tại tỉnh Quảng Trị đã chọn được 29 đầu sách dự kiến sẽ sử dụng trong năm học 2020-2021 là 13553 bộ. 

Cụ thể đó là môn Tiếng Việt: 2, Toán: 4, Đạo đức: 3, Tự nhiên và Xã hội: 4, Giáo dục thể chất: 3; Âm nhạc: 3; Mĩ thuật: 4; Hoạt động trải nghiệm: 3; Tiếng Anh: 3.

Các đầu sách được lựa chọn căn cứ vào 4 tiêu chí bao gồm: Phù hợp với việc học của học sinh, thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa đảm bảo chất lượng dạy-học tại các cơ sở giáo dục

Hiện tại, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đang triển khai cung cấp thông tin cho các Nhà xuất bản có SGK được lựa chọn về danh mục, số lượng SGK của mỗi Nhà xuất bản cần cung ứng để đảm bảo có đầy đủ SGK trước khi bắt đầu mỗi năm học mới.

Trong thời gian tới, các Nhà xuất bản sẽ phối hợp, tổ chức tập huấn sử dụng SGK đã chọn cho cán bộ quản lí và giáo viên và trước 10/8/2020 các Nhà xuất bản cung ứng đủ số lượng SGK đã đăng kí đến tận các nhà trường, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm