rssheader

23/04/2021

Quảng Bình: Hiệu quả từ việc “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

Vĩnh Quý - 02/10/2020, 14:02 GMT+07 | Giáo dục
Giờ thực hành môn tin học của học sinh trường THCS Quách Xuân Kỳ Bố Trạch - Quảng Bình. Giờ thực hành môn tin học của học sinh trường THCS Quách Xuân Kỳ Bố Trạch - Quảng Bình.

Đây chính là cơ hội để ngành GD&ĐT huyện Bố Trạch rút ngắn khoảng cách môi trường học tập giữa vùng đồng bằng và miền núi, giữa thành thị và nông thôn từ đó tạo bước chuyển mình trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học.

"Việc học tập suốt đời của nhân dân không chỉ dừng lại trong một tuần lễ hưởng ứng, mà cần được xây dựng trên một nền tảng vững chắc, lâu dài, tạo cho người dân những điều kiện, cơ hội dễ dàng để học tập; là giải pháp quan trọng để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội…"
Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch - Quảng Bình.

Có thể thấy rõ rằng cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là một chặng đường như vậy với đột phá của các công nghệ số dẫn đến sự thông minh hóa mọi mặt của xã hội. Việc chuyển đổi số không còn là xu hương mà là một nhu cầu tất yếu và là cơ hội vô giá để phát triển đất nước.

Xác định xây dựng một xã hội học tập và phát triển GD&ĐT là con đường ngắn nhất để đạt được đích đến của thời đại kỷ nguyên số, trong những năm qua, huyện Bố Trạch đã có sự quan tâm đúng mức đối với công tác GD&ĐT.

Ông Võ Hải Quân, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch chia sẻ: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học của huyện Bố Trạch đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong các hoạt động giáo dục nói chung và công tác học tập suốt đời của huyện nói riêng.

Hệ thống trường, lớp dần được hoàn thiện từ bậc mầm non đến THPT; các hình thức và phương thức học tập được đa dạng hoá: từ việc học trong trường đến học ngoài nhà trường, tại gia đình, học tại chức, học theo phương thức mở, học từ xa, tự học; nhiều thiết chế phục vụ học tập suốt đời.

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề, các tổ chức như hội khuyến học, các câu lạc bộ không ngừng được quan tâm, phát triển đã tạo ra nhiều cơ hội học tập bình đẳng cho mọi người dân; Phương pháp dạy hoc được đổi mới sáng tạo thích ứng và phù hợp với từng bối cảnh như dạy học theo mô hình tích hợp – Blending; Mô hình E – Learning, phương pháp dạy học STEM….

Trong thời gian nghỉ dịch Covid -19, các đơn vị trường học với phương châm nghỉ dịch không nghỉ học đã sáng tạo vận dụng dạy học trực tuyến dưới nhiều hình thức khác nhau để duy trì chất lượng dạy học. Đặc biệt, trường THCS Quách Xuân Kỳ đã xây dựng và thực hiện thành công mô hình dạy học “Cộng đồng giáo dục trực tuyến”.

Tuy nhiên, việc xây dựng xã hội học tập suốt đời còn tồn tại hạn chế, bất cập cả về nhận thức lẫn tổ chức thực hiện. Ở một số địa phương, đơn vị, một số người, thậm chí không ít cán bộ quản lý còn hiểu xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đơn thuần chỉ là xây dựng phong trào vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, kinh tế - xã hội đóng góp tiền của để xây dựng cơ sở vật chất mà quên đi mục tiêu là để mọi người được học suốt đời.

Công tác tuyên truyền các nội dung xây dựng xã hội học tập tới các tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự sâu rộng. Các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Đặc biệt, với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” của năm nay thì điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cũng như tài liệu học tập còn hạn chế.

Theo ông Quân, để GD&ĐT phát triển thì việc ứng dụng khoa học công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu theo chủ trương của Đảng; đồng thời, muốn đưa kinh tế xã hội phát triển, quê hương ngày càng giàu mạnh và thực hiện có hiệu quả “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” phù hợp với bối cảnh hiện nay thì bắt buộc chúng ta phải học tập để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thời đại mới…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm