rssheader

17/05/2021

Phú Yên phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học mức độ 3 năm 2019

Lập Phương - 08/01/2019, 10:37 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu nhằm tiếp tục kiểm tra, công nhận duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học hằng năm với yêu cầu đánh giá đúng thực trạng chất lượng giáo dục, triệt để chống bỏ học, đặc biệt quan tâm đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, những xã đạt chuẩn ở mức thấp;

Tăng cường xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu tỉnh Phú Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2019.

Các giải pháp được đưa ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm cho toàn xã hội nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học;

Nâng cao giáo dục toàn diện thực chất trong nhà trường tiểu học, coi trọng công tác phổ cập giáo dục tiểu học; tạo môi trường học tập thân thiện, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường”; huy động 100% trẻ 6 tuôi vào lớp 1;

Huy động trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập. Phụ đạo học sinh đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng, đảm bảo tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học theo mục tiêu đề ra. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, công tác phổ cập thường xuyên giúp các đơn vị đạt chuẩn đúng tiến độ mục tiêu đã đề ra. Tập huấn nghiệp vụ phổ cập cho Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp huyện và cấp xã. Thực hiện tổng điều tra phổ cập năm 2019...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm