rssheader

22/09/2021

Nỗ lực đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

Tiến Vượng - 15/06/2021, 13:37 GMT+07 | Giáo dục
Giáo viên Tây Ninh tham gia tập huấn SGK chương trình GDPT mới 2018 (Ảnh: tư liệu Sở GD&ĐT Tây Ninh) Giáo viên Tây Ninh tham gia tập huấn SGK chương trình GDPT mới 2018 (Ảnh: tư liệu Sở GD&ĐT Tây Ninh)

Đại diện Sở GD&ĐT Tây Ninh cho biết đang lên kế hoạch tập huấn, chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học mới 2021-2022.

Sở GD&ĐT Tây Ninh, các phòng GD&ĐT và các trường tiểu học, THCS đang đẩy mạnh tuyên truyền tới cha mẹ học sinh Danh mục bộ SGK lớp 2, lớp 6 được sử dụng trong các cơ sở GDPT từ năm học 2021-2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Danh mục bộ SGK lớp 2, lớp 6 đã được đơn vị chọn theo đúng qui định.

Theo đó, căn cứ danh mục bộ SGK được chọn, số lượng học sinh dự kiến của đơn vị, Hiệu trưởng đăng ký số lượng SGK cho từng môn học/hoạt động giáo dục cho phòng GD&ĐT, các phòng GD&ĐT tổng hợp số lượng SGK cho từng môn học/hoạt động giáo dục cho Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT Tây Ninh yêu cầu các đơn vị rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021- 2022 để đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 và cán bộ quản lý được bồi dưỡng dạy SGK phù hợp với lựa chọn của đơn vị mình.

Đồng thời điều chỉnh bổ sung nội dung bồi dưỡng dạy SGK lớp 2, lớp 6 vào Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và đơn vị (20 tiết ở nội dung bồi dưỡng 2 theo quy định).

NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn trực tuyến bồi dưỡng SGK lớp 6 (Ảnh: NXB GDVN)

Để vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho giáo viên tham gia tập huấn sử dụng SGK, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã phối hợp với các nhà xuất bản (NXB) tổ chức tập huấn với hình thức trực tuyến, mỗi  trườngTHCS  là 1 điểm cầu.

Thời gian tập huấn của NXB Giáo dục Việt Nam (Bộ sách Chân trời sáng tạo) với các SGK lớp 1, lớp 2 từ 7/6 đến 10/6, các SGK lớp 6 từ 15/6 đến 17/6.

NXB Đại học Sư phạm (Bộ sách Cánh diều) với các SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 từ ngày  5/7 đến ngày 7/7.

Sở GD&ĐT Tây Ninh cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định  về việc thành lập hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS, THPT; Quyết định  ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tây Ninh. Hiện tại tỉnh đang thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 và đang góp ý, rà soát hoàn thiện nội dung tài liệu lớp 2, lớp 6 để chuẩn bị thẩm định.

Các NXB tổ chức tập huấn bồi dưỡng SGK (Ảnh: Sở GD&ĐT)

Đặc biệt,  với việc bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT 2018, Sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp tại địa phương có chất lượng; Tiến hành hỗ trợ đồng nghiệp trong giai đoạn học trực tuyến, thực hành trên hệ thống LMS; Hướng dẫn trực tiếp đồng nghiệp các nội dung cần bồi dưỡng (nếu có đủ điều kiện); Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị theo cụm trường trong các đợt sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Theo Sở GD&ĐT Tây Ninh, hiện nay, 100% giáo viên của các trường đều đã tham gia tất cả các buổi hội thảo giới thiệu sách, đã được cung cấp đường link để nghiên cứu SGK, đã được cấp tài khoản để tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK theo trường, trong đó mỗi môn học/ hoạt động giáo dục tập huấn theo phòng riêng biệt.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ Chương trình, SGK mới và tập huấn sử dụng thiết bị đã được đảm bảo để năm học 2021-2022 được thực hiện theo đúng quy định.

Để đảm bảo học sinh đủ sách giáo khoa cho năm học mới, Sở GD&ĐT Tây Ninh còn phối hợp với NXB tặng sách cho học sinh nghèo. Trong đó  NXB Giáo dục Việt Nam (Bộ sách Chân trời sáng tạo) tặng HS lớp 1: 250 bộ, lớp 2: 200 bộ, lớp 6: 150 bộ; NXB Đại học Sư phạm (Bộ sách Cánh diều) tặng HS lớp 1: 900 bản, lớp 2: 1000 bản, lớp 6: 1300 bản.

Song song đó, các đơn vị còn vận động mạnh thường quân, thực hiện xã hội hóa giáo dục để tiếp tục hỗ trợ SGK cho học sinh khó khăn.

Sở GD&ĐT Tây Ninh cho biết sẽ cấp SGK cho các đơn vị tiến hành cho học sinh khó khăn mượn thực hiện việc học trong năm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm