rssheader

28/09/2020

Ninh Bình: Thay bài thi Tổ hợp bằng bài thi Tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

25/05/2020, 07:23 GMT+07 | Giáo dục
Ninh Bình: Thay bài thi Tổ hợp bằng bài thi Tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Theo đó, sẽ không tổ chức bài thi Tổ hợp, thay bài thi Tổ hợp bằng bài thi Tiếng Anh. Hủy bỏ các nội dung đã quy định có liên quan đến bài thi Tổ hợp tại Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Về thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi, thang điểm bài thi vào trường THPT đại trà: Bài thi Toán, Ngữ văn (đại trà) có thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi Tiếng Anh (đại trà) thời gian làm bài 60 phút, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi trong bài thi là 0,25 điểm. Điểm các bài thi đại trà được tính hệ số 1.

Đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy điểm các bài thi đại trà được tính hệ số 1. Bài thi chuyên thời gian làm bài 150 phút/bài thi, điểm của bài thi được tính hệ số 2. Thời gian thi kỹ năng nói đối với bài thi chuyên Tiếng Anh 5 phút chuẩn bị, 2 phút nói. Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10.

Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 15/6/2020, Sở GD&ĐT quy định cụ thể trong Hướng dẫn tổ chức kỳ thi. Thời gian tổ chức kỳ thi từ ngày 15/7/2020. Ngày thi chính thức của kỳ thi, Sở GD&ĐT quy định cụ thể trong Hướng dẫn tổ chức kỳ thi.

Điểm xét tuyển được lấy đến 2 chữ số thập phân, không quy tròn điểm, trong đó: Đối với thí sinh xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy điểm bài thi Toán + Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi Tiếng Anh + Điểm bài thi môn chuyên nhân 2.

Đối với thí sinh xét tuyển vào trường THPT Dân tộc nội trú điểm bài thi Toán + Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có). Đối với thí sinh xét tuyển vào các trường THPT công lập còn lại điểm bài thi Toán + Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm