rssheader

22/10/2020

Những lưu ý đặc biệt quan trọng khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng

Minh Phong - 19/09/2020, 10:06 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, từ 8 giờ 00 ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 25/9, thí sinh thực hiện điều chỉnh NVĐKXT theo phương thức trực tuyến.

Từ 8 giờ 00 ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 29/9, thí sinh thực hiện điều chỉnh NVĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NVĐKXT. Điểm tiếp nhận (ĐTN) hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh NVĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Trước 17 giờ 00 ngày 29/9, thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh NVĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót giữa kết quả điều chỉnh NVĐKXT trên hệ thống với thông tin trên Phiếu đề nghị đăng ký điều chỉnh NV nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu, bao gồm cả thí sinh có kết quả phúc khảo sau ngày 27/9/2020).

Luồng nhiệm vụ điều chỉnh NVĐKXT - tổng thể:

Các ĐTN có thể thực hiện điều chỉnh NVĐKXT theo 1 trong 2 cách dưới đây. Tuy nhiên, để hạn chế các sai sót trong quá trình điều chỉnh NVĐKXT cho thí sinh, các ĐTN nên thực hiện điều chỉnh NVĐKXT trực tiếp cho thí sinh (cách 1).

Đối với thí sinh tự do, công an, quân đội, ĐTN bố trí cán bộ nhập trực tiếp lên Hệ thống cho thí sinh, in ra để thí sinh ký xác nhận ngay khi thí sinh đến nộp phiếu.

*    Cách 1: Điều chỉnh NVĐKXT trực tiếp cho thí sinh lên Hệ thống (nhập đơn lẻ):

Bước 1: Tiếp nhận Phiếu điều chỉnh NVĐKXT của thí sinh.

Tiếp nhận Phiếu điều chỉnh NVĐKXT chỉ khi thí sinh đã điền đầy đủ thông tin (chính xác tất cả các NVĐKXT đảm bảo không để thiếu NVĐKXT của thí sinh). Đối chiếu với thông tin đã đăng ký NV trong Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 2).

Bước 2: Nhập thông tin NVĐKXT.

Cán bộ máy tính tại ĐTN đăng nhập vào Hệ thống.

Sửa ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng cho thí sinh trong trường hợp thí sinh có yêu cầu và có minh chứng về sự thay đổi.

Cán bộ máy tính cùng với thí sinh nhập thông tin điều chỉnh NVĐKXT lên Hệ thống.

Cán bộ máy tính và thí sinh rà soát thông tin.

Trước khi lưu dữ liệu, Cán bộ máy tính in Phiếu từ Hệ thống và yêu cầu thí sinh ký xác nhận.

Bước 3: Đề nghị thí sinh đăng nhập vào Hệ thống để kiểm tra thông tin điều chỉnh NVĐKXT.

Cách 2: Sử dụng cách điều chỉnh NVĐKXT bằng cách nhập từ file excel cho thí sinh.

Lưu ý: Chức năng này được sử dụng cho các thí sinh KHÔNG có sự thay đổi về chế độ ưu tiên, khu vực ưu tiên.

Mục đích: Kiểm tra danh sách các nguyện vọng cán bộ máy tính tại ĐTN đã nhập trong file excel có chính xác không, nếu sai thì chỉ ra các nguyện vọng bị sai để ĐTN điều chỉnh trước khi import danh sách nguyện vọng vào Hệ thống.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận Phiếu điều chỉnh NVĐKXT của thí sinh.

Tiếp nhận Phiếu điều chỉnh NVĐKXT chỉ khi thí sinh đã điền đầy đủ thông tin (chính xác tất cả các NVĐKXT đảm bảo không để thiếu NVĐKXT của thí sinh). Đối chiếu với thông tin đã đăng ký NV trong Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 2).

Khi trả Phiếu điều chỉnh NVĐKXT (Phiếu số 2) cho thí sinh, ĐTN phải ghi rõ: trong vòng 24 giờ (kể từ thời điểm ĐTN nhận Phiếu) thí sinh phải đến ký xác nhận, sau thời điểm đó nếu không đến ký xác nhận, ĐTN không chịu trách nhiệm về các sai sót (nếu có).

Bước 2: Nhập thông tin điều chỉnh vào file excel.

Bước 3: Cán bộ máy tính tại ĐTN vào Hệ thống tải file excel và nhấn nút Kiểm tra tính hợp lệ của danh sách NV trước khi nhập vào Hệ thống.

Nếu danh sách hợp lệ:

In ra cho thí sinh ký (thực hiện trong vòng 24 giờ, kể từ khi thí sinh nộp phiếu);

Sau khi thí sinh đã ký xác nhận mới thực hiện import danh sách nguyện vọng đã chính xác vào Hệ thống.

Hướng dẫn thí sinh đăng nhập ngay vào Hệ thống để kiểm tra.

In Phiếu điều chỉnh NVĐKXT của thí sinh trên Hệ thống để rà soát và lưu cùng phiếu số 1.

Nếu danh sách không hợp lệ, kiểm tra và yêu cầu thí sinh sửa lại. Tuyệt đối không để thí sinh ký vào danh sách khi nguyện vọng còn sai.

Mô tả tổng quát các bước thực hiện:

Bước

Tên bước

Ghi chú

1.

Đăng nhập

Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp

2.

Vào chức năng Điều chỉnh NVĐKXT

 

3.

Thay đổi nguyện vọng

ĐTN có 2 cách thay đổi nguyện vọng:

Cách 1: thay đổi đơn lẻ (cho từng thí sinh)

Cách 2: thay đổi theo file excel (cho nhiều thí sinh cùng lúc).

4.

In danh sách nguyện vọng

In danh sách nguyện vọng đã được điều chỉnh.

Nguyên tắc:

-    Thí sinh và ĐTN chỉ được điều chỉnh NVĐKXT 1 lần trong thời gian quy

định.

-    Kiểm tra kỹ thông tin và in ra cho thí sinh ký trước khi lưu vào hệ thống.

-    Hệ thống sẽ KHÔNG cho phép thí sinh điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến từ 17 giờ 00 ngày 25/9/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm