rssheader

29/10/2020

Nhãn niêm phong túi đựng đề thi và bài thi năm nay mang đặc điểm bảo mật ra sao?

Minh Phong - 10/04/2019, 10:04 GMT+07 | Giáo dục
Nhãn niêm phong túi đựng đề thi và bài thi năm nay mang đặc điểm bảo mật ra sao?

Cụ thể, Nhãn niêm phong được làm bằng loại giấy pelure, mỏng, độ bám dính cao, khi bóc là rách; có chiều rộng là 4,5cm và chiều dài là 8cm.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, túi bài thi: bên ngoài túi bài thi phải ghi đầy đủ các thông tin: Hội đồng thi, Điểm thi, phòng thi, buổi thi (thời gian, ngày thi); tên bài thi, họ tên, chữ kỹ của 2 cán bộ coi thi; họ tên, chữ ký của Trưởng điểm thi và Phó trưởng điểm thi là cán bộ của trường đại học, cao đẳng phối hợp.

Cán bộ coi thi bàn giao bài thi cho Trưởng điểm thi, khi bàn giao bài thi cho Trưởng điểm thi, cán bộ coi thi phải vùng ký kiểm đếm bài thi, niêm phong túi bài thi theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 22 của Quy chế thi.

Mẫu nhãn niêm phong 

Bài thi phải được bảo bảo quản trong tủ riêng biệt, không để chung với tủ đựng đề thi. Tủ đựng đề thi, bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong. Nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của trưởng điểm thi và phó trưởng điểm thi là người của trường đại học, cao đẳng phối hợp, chìa khóa do Trưởng điểm thi giữ.

Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của công an và những người ký nhãn niêm phong; đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong, biên bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của Trưởng điểm thi và những người chứng kiến.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm