rssheader

25/02/2021

Nghệ An: Hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bậc tiểu học

Hồ Lài - 30/03/2019, 09:40 GMT+07 | Giáo dục
Giờ học của HS Trường Tiểu học Na Ngoi 1, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An Giờ học của HS Trường Tiểu học Na Ngoi 1, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Theo nội dung hướng dẫn, đối với các cơ sở GD tiểu học các xã vùng cao khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo… theo quy định của Chính phủ, UBND huyện căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo và cân đối nguồn lực cho các cơ sở GD đảm bảo việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, không huy động đóng góp của phụ huynh HS.

Với những cơ sở GD tiểu học còn lại, về vấn đề thu, chi kinh phí, văn bản cũng đã đưa ra mức thu cụ thể trên cơ sở thu đủ bù chi, dân chủ, công khai và thỏa thuận đóng góp. Các mức thu cần được sự phê duyệt của UBND các huyện, thành, thị. Kinh phí để thu bao gồm chi phí trực tiếp (dành cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ tăng thêm) và chi phí gián tiếp (tiền lương làm thêm giờ của cán bộ quản lý, nhân viên).

Liên quan đến dạy học 2 buổi/ngày, các cơ sở GD tiểu học cần bám sát chương trình GDPT cấp tiểu học. Thời lượng dạy học và hoạt động GD khối 1, 2 bố trí từ 28 - 30 tiết/tuần; khối 3, 4, 5 bố trí từ 30 - 32 tiết/tuần, tối đa 7 tiết học/ngày. Trong đó cần xây dựng và tổ chức các hoạt động GD ngoài các môn học như GD kỹ năng sống, chương trình phát triển thư viện hướng tới văn hóa đọc.

Về vấn đề bố trí giáo viên, văn bản cũng đề nghị các địa phương rà soát thực hiện giải quyết giáo viên dôi dư ở cấp THCS để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên tiểu học theo quy định. Những trường chưa có giáo viên đào tạo các môn chuyên mà không thể tuyển dụng thêm do định biên đã đủ thì bố trí giáo viên chung dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục theo quy định. Riêng môn Tiếng Anh, Tin học được bố trí giáo viên thỉnh giảng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm