rssheader

21/01/2021

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ là nâng cao chất lượng hoạt động công vụ

Đăng Chung - 06/12/2019, 10:14 GMT+07 | Giáo dục
PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ phát biểu. PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ phát biểu.

Tham dự và điều hành Hội thảo PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; PGS. TS. Vũ Minh Khương - Thành viên Hội đồng Cố vấn, Viện Quản trị Chandler; Ông Jean-Marc Chneider - Giám đốc phụ trách nhân sự và hợp tác quốc tế, Tổng cục Hành chính và công vụ, Bộ Cải cách nhà nước, phân cấp và công vụ, Cộng hòa Pháp. 

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực nội vụ và một số lĩnh vực liên quan; nhiều chuyên gia nước ngoài đến từ Pháp, Ý, Nga, Thụy Điển, Úc, Singapore, Malaysia, Campuchia, Nigeria.

Với mong muốn, tạo ra diễn đàn trao đổi học thuật, từ đó làm rõ những luận cứ, luận điểm khoa học để kiến nghị với các cơ quan chức năng trong việc hoạch định và thực thi các quyết sách về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế”. 

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng bàn luận, trao đổi các nội dung về về đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, đội ngũ tham gia  công tác đào tạo, bồi dưỡng; các điều kiện bảo đảm và kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ,...

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực nội vụ.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và lan rộng, mang tới nhiều cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Theo Thứ trưởng Cường, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực thuộc Bộ Nội vụ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các quốc gia có kinh nghiệm về cải cách hành chính để trao đổi, học hỏi trên nhiều phương diện trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khu vực công.

Theo Thứ trưởng Cường, việc tổ chức Hội thảo quốc tế lần này hết sức có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần chia sẻ những kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua Hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

"Trong bối cảnh nguồn lực tự nhiên, nguồn lực vật chất ngày càng khan hiếm và hữu hạn còn nhu cầu con người, nhu cầu xã hội là vô hạn thì nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức, quyết định sự thành bại của tổ chức, là chìa khóa để giải quyết các vấn đề của tổ chức.

Đầu tư vào nguồn nhân lực là đầu tư cho phát triển. Đối với nền công vụ, nguồn nhân lực bao gồm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ vị trí, vai trò lại càng đặc biệt quan trọng quan trọng.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của từng cơ quan nhà nước mà còn ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của nền công vụ quốc gia, tác động tới hiệu quả quản trị quốc gia.

Kết quả công việc, năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức phản ánh rõ nét nhất hiệu quả hoạt động của nền công vụ, hiệu quả của hoạt động điều hành kinh tế xã hội của chính phủ...Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nâng cao chất lượng hoạt động động công vụ.

 PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã khẳng định: “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền công vụ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản trị nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công vụ để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, hướng tới nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả”.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Bá Chiến thì đào tạo, bồi dưỡng không chỉ là nhu cầu tự thân của cán bộ, công chức, viên chức nhằm gia tăng sự hiểu biết và phát triển cá nhân; nâng cao được trình độ năng lực; cập nhật đổi mới tư duy, phát huy tính sáng tạo trong vận dụng kiến thức để hoàn thành công vụ được giao. Mà còn góp phần nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Mục tiêu của đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền công vụ nhằm xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh hoa trong hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

 Ông Jean-Marc Chneider - Giám đốc phụ trách nhân sự và hợp tác quốc tế, Tổng cục Hành chính và công vụ, Bộ Cải cách nhà nước, phân cấp và công vụ, Cộng hòa Pháp phát biểu.

Hội thảo “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế” bao gồm phiên tổng thể và phiên chuyên đề. Phiên chuyên đề được chia làm 2 phiên được tổ chức tại phòng A104 (phiên 1) và phòng D402 (phiên 2) Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

Phiên tổng thể được diễn ra sau khi khai mạc, bao gồm các tham luận: Tham luận 1: “Tầm nhìn Việt Nam 2045 và Chiến lược đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng”, PGS. TS. Vũ Minh Khương - Thành viên Hội đồng Cố vấn- Viện Quản trị Chandler, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Tham luận 2: “Những thách thức về đào tạo trong bối cảnh phát triển của nền công vụ Pháp”, Ông Jean-Marc Chneider, Giám đốc phụ trách nhân sự và hợp tác quốc tế, Tổng cục Hành chính và công vụ, Bộ Cải cách nhà nước, phân cấp và công vụ, Cộng hòa Pháp.

Tham luận 3: "Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ Việt Nam hiện nay", TS Nguyễn Tiến Dĩnh  - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 

Tham luận 4: “Phát triển lãnh đạo cấp cao trong nền công vụ”, Ông Wu Wei Neng - Giám đốc Điều hành, Viện Quản trị Chandler, Singapore.

Tham luận 5: “Giới thiệu về Cơ quan Giáo dục chuyên nghiệp (EnAIP) vùng Piemonte, Cộng hoà Ý”, Ông Sergio Pugliano - Tổng Giám đốc Cơ quan giáo dục chuyên nghiệp (EnAIP) vùng Piemote, Cộng hòa Ý.

Phiên chuyên đề 1: Nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế do PGS. TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Ông Thomas Fauconnier - Phó Giám đốc Tuyển dụng và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Cộng hoà Pháp; Ông Wu Wei Neng - Giám đốc Điều hành, Viện Quản trị Chandler, Singapore điều hành với 5 tham luận được trình bày.

Phiên chuyên đề 2: Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao trong xu hướng nền hành chính hội nhập và phục vụ do TS. Lê Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Ông Jean-Marc Chneider, Giám đốc phụ trách Nhân sự và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hành chính và Cộng vụ, Bộ Cải cách nhà nước, Phân cấp và Công vụ, Cộng hoà Pháp; Ông Sergio Pugliano - Tổng Giám đốc Cơ quan giáo dục chuyên nghiệp (EnAIP) vùng Piemote, Cộng hòa Ý điều hành với các chuyên đề.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm