rssheader

31/10/2020

Lưu ý tuyển sinh lớp 6 tại Tuyên Quang

Lập Phương - 19/02/2019, 15:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Đối với tuyển sinh vào lớp 6: Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học của 2 môn Toán và Tiếng Việt trong 3 năm học lớp 3, lớp 4 và lớp 5 ở tiểu học (riêng lớp 5 nhân hệ số 3 và nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.

Đối với tuyển sinh bổ sung vào lớp 7, lớp 8 và lớp 9: Điểm xét tuyển là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của các năm học ở THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.

Lớp 6 chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ hồ sơ dự tuyển sinh hợp lệ, đúng đối tượng và đủ điều kiện dự tuyển. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu dân tộc theo vùng (ĐBKK và khó khăn) của từng xã, xét từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển cho đến đủ chỉ tiêu được giao.

Trường hợp nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau mà bị vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự ưu tiên sau: Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh thuộc nhóm đối tượng 1; học sinh thuộc nhóm đối tượng 2; học sinh thuộc nhóm đối tượng 3; học sinh có tổng điểm kiểm tra 2 môn Toán và Tiếng Việt: cuối năm học lớp 5 cao hơn, cuối năm học lớp 4 cao hơn; cuối năm học lớp 3 cao hơn.

Đối với tuyển sinh bổ sung vào lớp 7, lớp 8 và lớp 9: Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ hồ sơ xin dự tuyển sinh hợp lệ, đủ điều kiện dự tuyển. Căn cứ vào điểm xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường hợp có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau mà bị vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự ưu tiên sau: Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh thuộc đôi tượng 1; học sinh thuộc đối tượng 2; học sinh thuộc nhóm đối tượng 3; học sinh có tổng điểm trung bình cả năm môn Toán và môn Ngữ văn của lớp trước liền kề với lớp tuyển sinh cao hơn.

Với Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Tuyên Quang), sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

Căn cứ xét tuyển gồm: Đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu và vùng tuyển sinh; điểm xét tuyển, điểm kiểm tra đánh giá năng lực học sinh; trong đó điểm xét tuyển là điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học của 2 môn Toán và Tiếng Việt trong 3 năm học lớp 3, lóp 4 và lớp 5 ở tiểu học.

Với các trường THCS có số học sinh đăng ký dự tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, căn cứ tuyển gồm: Đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu và vùng tuyển sinh; điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học của 2 môn Toán và Tiếng Việt trong 3 năm học lớp 3, lớp 4 và lớp 5 (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó).

Đối tượng, điều kiện (xếp loại giáo dục, hạnh kiểm, năng lực, phẩm chất...), chỉ tiêu và vùng tuyển sinh của mỗi trường do UBND các huyện, thành phố quy định.

Các trường THCS còn lại, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ GD&ĐT. Thời gian tuyển sinh, đợt 1 hoàn thành trong tháng 6/2019; đợt 2, hoàn thành trước 10/8/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm