rssheader

24/01/2021

Lưu ý công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài trường phổ thông

Lập Phương - 21/02/2019, 15:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó lưu hoạt động tự đánh giá phải thực hiện bảo đảm đúng quy trình để nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá, chú trọng cải tiến chất lượng trong quá trình tự đánh giá. Phấn đấu đến hết năm học 2018 - 2019, 100% các cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá, những năm tiếp theo bổ sung hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo quy định.

Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác tự đánh giá của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quản lý. Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tự đánh giá cho tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các văn bản của Bộ GD&ĐT, báo cáo Sở GD&ĐT theo quy định.

Hoàn thành công tác tự đánh giá và công bố báo cáo tự đánh giá trước ngày 30/8/2019. Riêng các đơn vị được đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019 phải hoàn thành báo cáo tự đánh giá trước ngày 30/6/2019…

Với công tác đánh giá ngoài, các cơ sở giáo dục có thể đăng ký đánh giá ngoài để chỉ công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, hoặc chỉ công nhận đạt chuẩn quốc gia, hoặc đăng ký đánh giá ngoài để công nhận đồng thời cả kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia.

Cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia đủ 5 năm tiếp tục thực hiện đăng ký đánh giá công nhận theo chu kỳ mới.

Sở GD&ĐT yêu cầu, năm 2019, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT đăng ký đánh giá ngoài trong năm 2019 phải nhanh chóng triển khai công tác tự đánh giá, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài về Sở theo đúng thời gian quy định.

Những năm tiếp theo: Các đơn vị đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia nộp hồ sơ vào tháng 9 hằng năm cho Sở GD&ĐT để có kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá ngoài.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm