rssheader

14/06/2021

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo Trường ĐHSP, ĐH Huế

Trịnh Huyền - 17/10/2019, 09:59 GMT+07 | Giáo dục
Các đại diện lãnh đạo ký kết hoàn thành biên bản Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Các đại diện lãnh đạo ký kết hoàn thành biên bản Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Trong đợt khảo sát, đoàn chuyên gia đã trực tiếp kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị các minh chứng; đồng thời đưa ra một số khuyến nghị cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho đợt khảo sát chính thức diễn ra vào tháng 11, bao gồm: Tài liệu, minh chứng cần bổ sung, số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn,…

Thông qua đánh giá ngoài chương trình đào tạo giúp các khoa trong trường nhìn nhận được điểm mạnh cần phát huy và điểm hạn chế cần khắc phục để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường.

Các chuyên gia  tại buổi khảo sát đánh giá chất lượng 

Trước khi đăng ký đánh giá ngoài, nhà trường đã tiến hành tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo dựa trên bộ công cụ đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 04/2016 và Tài liệu hướng dẫn số 67-69/2018. 

Sau khi tiến hành tự đánh giá 12 chương trình đào tạo, Nhà trường chọn ra 3 chương trình tham gia đánh giá ngoài.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân báo cáo quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo của Trường

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng khẳng định, Trường sẽ tuân thủ mọi quy trình và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ quá trình đánh giá nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Tại buổi khảo sát, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng đoàn đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo Nhà trường cũng ký kết hoàn thành biên bản Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm