rssheader

25/11/2020

Khánh Hòa: Quy định nộp hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia với thí sinh tự do

Lập Phương - 27/03/2017, 19:07 GMT+07 | Giáo dục
Khánh Hòa: Quy định nộp hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia với thí sinh tự do

Hướng dẫn quy định cụ thể việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), trong đó có thí sinh tự do, cụ thể:

Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ ĐKDT tại đơn vị ĐKDT nào phải dự thi tại Điểm thi mà các thí sinh đang học THPT của đơn vị ĐKDT đó dự thi;

Mỗi đơn vị sẽ được Sở cấp một mã số riêng để thu hồ sơ ĐKDT của học sinh lớp 12 đang học ở đơn vị và của thí sinh tự do.

Nơi nộp hồ sơ ĐKDT được quy định như sau:

Học sinh đang học lớp 12 ở đơn vị nào nộp hồ sơ ĐKDT tại đơn vị đó.

Nơi nộp hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do: Học sinh cũ của các trường THPT: Đoàn Thị Điểm, Trần Quý Cáp và Tô Văn Ơn không nộp hồ sơ ĐKDT tại các trường này mà nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong các trường THPT khác trên cùng địa bàn;

Học sinh cũ của các đơn vị còn lại, học sinh cũ của đơn vị nào nộp hồ sơ ĐKDT tại đơn vị đó.

Thí sinh tự do ở tỉnh khác: Nếu là thí sinh THPT, hồ sơ ĐKDT nộp tại một trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh, ngoại trừ các trường THPT: Đoàn Thị Điểm, Trần Quý Cáp và Tô Văn Ơn;

Nếu là thí sinh GDTX, hồ sơ ĐKDT nộp tại một trong các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quy định nộp hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh thuộc đối tượng công an, quân

đội đang tại ngũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Huyện Cam Lâm: nộp tại Trường THPT Ngô Gia Tự; Thành phố Nha Trang: nộp tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Các địa bàn còn lại: nộp tại một trong các trường THPT trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, ngoại trừ các trường THPT: Đoàn Thị Điểm, Trần Quý Cáp và Tô Văn Ơn.

Các đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi, tiếp nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do; chịu trách nhiệm kiểm tra và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi

Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT: Từ ngày 1/4/2017 đến hết ngày 20/4/2017. Sau ngày 20/4/2017, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm