rssheader

31/10/2020

Hương Trà: Hơn 1.700 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

Tin, ảnh: Xuân Trường - 09/08/2019, 16:46 GMT+07 | Giáo dục
Hương Trà: Hơn 1.700 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

Tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số nội dung quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên mạng internet, mạng xã hội gắn với Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; Triển khai một số nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020. 

Được biết, đợt bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới được chia thành 10 lớp với hơn 1.700 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn thị xã tham gia học tập.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm