rssheader

26/09/2021

Hưng Yên quy định mức thu tiền học thêm tối đa

Hải Bình - 11/09/2019, 13:18 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, Sở GD&ĐT quy định việc dạy thêm, học thêm thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Mức thu do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, nhưng tối đa không vượt mức thu quy định sau:

Với THCS: Khu vực nông thôn, thu tối đa 2.500 đồng/tiết/học sinh; khu vực thành phố thu tối đa 3.000 đồng/tiết/học sinh;

Với THPT: Khu vực nông thôn, thu tối đa 3.000 đồng/tiết/học sinh; khu vực thành phố thu tối đa 3.500 đồng/tiết/học sinh;

Với Trường THPT chuyên Hưng Yên, thu tối đa 4.500 đồng/tiết/học sinh.

(Khu vực thành phố gồm các trường THCS đóng trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hưng Yên; trường THPT Chuyên Hưng Yên và trường THPT Hưng Yên).

Số tiền học thêm thu được chi vào những nội dung sau: 10% số tiền thu được chi công tác quản lý dạy thêm, học thêm. Hiệu trưởng căn cứ vào sự phân công quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường để định mức chi cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan (theo hình thức chấm công hàng ngày, hàng tháng); đảm bảo phù hợp, công bằng và được thể hiện tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

80% số tiền thu được chi trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy thêm. 10% số tiền thu được chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm; chi hỗ trợ công tác chuyên môn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Long Gia - 07:00 15-09-2019

    Sở GD đã chỉ đạo hay kiểm tra việc thu của các trường chưa.? Nhà trường thu không viết phiếu là đúng hay sai.? Sở GD nên đi vào thực tế, kiểm tra giám sát kỹ vào, đừng cưỡi ngựa xem hoa đừng nghe cấp dưới báo cáo mà nên hỏi học sinh xem nhà trường, thầy cô dạy bảo thế nào?

Xem thêm