rssheader

28/01/2021

Hơn 2/3 trường Tiểu học ở Bắc Ninh chọn bộ SGK lớp 1 “Cùng học để phát triển năng lực”

22/05/2020, 17:40 GMT+07 | Giáo dục
Hơn 2/3 trường Tiểu học ở Bắc Ninh chọn bộ SGK lớp 1 “Cùng học để phát triển năng lực”

5 bộ sách với 46 đầu sách được đưa vào lựa chọn: “Cánh diều”, “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Chân trời sáng tạo”, “Vì sự tiến bộ và dân chủ trong giáo dục”.

Trên cơ sở đề nghị của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 4 tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1, bao gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện năng lực học tập của HS; phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tạo điều kiện để các trường dạy học hiệu quả.

Theo kế hoạch của ngành GD Bắc Ninh, năm học 2020- 2021 toàn tỉnh có 154 trường tiểu học, với khoảng 27 nghìn HS lớp 1. Theo các tiêu chí lựa chọn SGK đề ra, trong 5 bộ sách đã có hơn 2/3 số trường tiểu học chọn bộ sách hoặc các đầu sách trong bộ SGK “Cùng học để phát triển năng lực” thuộc NXB Giáo dục, cuốn Âm nhạc 1 có tới 146 trường lựa chọn với hơn 25 nghìn HS; cuốn Mỹ thuật 1 có 121 trường lựa chọn với hơn 21 nghìn HS; cuốn Đạo đức 1 có 120 trường lựa chọn với hơn 21 nghìn HS…, thấp nhất là môn Tự nhiên và xã hội 1 có 104 trường với hơn 18 nghìn HS.

Bộ sách được nhiều trường học ở Bắc Ninh chọn.

Số các trường tiểu học ở Bắc Ninh sử dụng bộ sách cũng như các đầu sách trong 3 bộ SGK “Cánh diều”, “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Vì sự tiến bộ và dân chủ trong giáo dục” rất ít. Riêng bộ SGK “Chân trời sáng tạo” không có trường nào lựa chọn, nhiều ý kiến cho rằng vì bộ sách này phù hợp với HS miền Nam hơn.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT kết quả lựa chọn SGK lớp 1. Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các NXB có SGK được lựa chọn triển khai bồi dưỡng GV sử dụng SGK, cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu SGK cho các trường tiểu học. Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết triển khai hiệu quả chương trình GD phổ thông mới, bắt đầu với lớp 1 năm học 2020- 2021.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm