rssheader

21/01/2021

Học viện An ninh Nhân dân: Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu lực lượng công an

Lan Anh - 09/10/2019, 19:46 GMT+07 | Giáo dục
Hội nghị tổng kết 50 năm đào tạo đại học Học viện An ninh nhân dân. Hội nghị tổng kết 50 năm đào tạo đại học Học viện An ninh nhân dân.

Báo cáo tại Hội nghị, thiếu tướng Lê Văn Thắng- Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết: Năm 1969, sau thời gian chuẩn bị lâu dài và công phu, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, khóa đại học đầu tiên khóa D1 chính thức được mở đào tạo tại trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh Nhân dân.

Đây là mốc son quan trọng đánh dấu bước phát triển mới về chất trong công tác đào tạo cán bộ của Học viện An ninh nhân dân, sự trưởng thành lớn mạnh vượt bậc của Trường Công an Trung ương. Trải qua nửa thế kỉ tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, với vai trò và vị thế của mình, Học viện An ninh nhân dân đã đạt được những thành tựu hết sức tự hào.

Học viện đã phát triển những ngành, chuyên ngành đào tạo loại hình đào tạo, quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của lực lượng công an và xã hội. Trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân đã nghiên cứu mở rộng ngành, chuyên ngành đào tạo, đa dạng hóa loại hình đào tạo.

Từ chỗ chỉ đào tạo 1 ngành nghiệp vụ khi mới thành lập, đến nay Học viện đã mở rộng phát triển thành 10 ngành, 12 chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học. Bên cạnh những chuyên ngành nghiệp vụ truyền thống, Học viện mở 8 mã ngành đào tạo đại học mới, trong đó có 6 ngành thuộc nhóm ngành khác ở trình độ đại học như: Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Luật, An toàn thông tin.

Giám đốc Học viện An ninh Lào chúc mừng Học viện An ninh Việt Nam

Cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng đào tạo chính quy, Học viện đã phát triển mở rộng các hình thức, loại hình đào tạo khác như: Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đại học hệ dân sự, hệ chuyên tu, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học, hệ văn bằng 2, hệ đào tạo chất lượng cao, hệ song bằng. Từ khóa đại học đầu tiên tuyển sinh 363 học viên, có những thời điểm quy mô đào tạo tại học viện lên tới 12.000 học viên.

Học viện chú trọng đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, đào tạo, bám sát yêu cầu của thực tiễn. Từ năm 1969 đến nay, Học viện đã ban hành 89 chương trình đào tạo. Các chương trình luôn được bổ sung, điều chỉnh, đổi mới toàn diện nhằm đảm bảo tính cập nhật, đáp ứng thực tiễn sử dụng và bố trí cán bộ công an của các đơn vị, các địa phương.

Từ năm 2013, thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ công an về chuẩn đầu ra, Học viện đã nghiên cứu xây dựng, công bố và tổ chức đào tạo bám sát chuẩn đầu ra.

Học viện là cơ sở đào tạo duy nhất trong lực lượng công an đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế TOEIC, đánh giá chuẩn tin học bằng bài thi MOSC và IC3. Đây là bước chuyển mạnh mẽ để nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học của Học viện, đáp ứng yêu cầu công tác công an trong thời kì hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm