rssheader

23/10/2020

Hòa Bình: Trường trung học phải có giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp

Hải Bình - 24/09/2019, 14:03 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục nghề phổ thông và thi nghề phổ thông năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT Hòa Bình đã nêu rõ yêu cầu về phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học.

Theo đó, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, để có thể tư vấn cho tất cả học sinh lớp 9 cấp THCS và học sinh cấp THPT.

Từ năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT yêu cầu mỗi trường trung học có ít nhất 1 giáo viên kiêm nhiệm, phối hợp với Đoàn thanh niên của trường làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp.

Hiệu trưởng các đơn vị trường học căn cứ căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, căn cứ tình hình thực tế của nhà trường quy định số tiết được hưởng cho giáo viên làm công tác kiêm nhiệm tư vấn hướng nghiệp.

Cán bộ, giáo viên được phân công làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đều phải được phân công cụ thể và chịu trách nhiệm với cấp trên về công việc được phân công ngay từ đầu năm học.

Các trường trung học thành lập bộ phận quản lý kiêm nhiệm, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh; thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông tại các đơn vị trường học trong toàn tỉnh.

Từ năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu mỗi trường trung học thành lập Ban Hướng nghiệp, thành phần gồm: 1 lãnh đạo phụ trách công tác hướng nghiệp, 1 giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện giáo viên chủ nhiệm.

Ban Hướng nghiệp có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện công tác hướng nghiệp, quản lý, theo dõi, đề xuất những cách thức, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh tại đơn vị mình.

Ngoài ra, các nhà trường cần thực hiện đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học, đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp. Đổi mới hình thức và phương pháp tư vấn hướng nghiệp theo hướng gắn với xu hướng phát triển kinh tế- xã hội địa phương, hạn chế thuyết trình, áp đặt.

Tổ chức, chỉ đạo lồng ghép tư vấn hướng nghiệp thông qua dạy nghề phổ thông. Triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm