rssheader

25/11/2020

Hòa Bình: Thành lập đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh lĩnh vực GD thường xuyên

Minh Phong - 17/10/2019, 15:46 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục thường xuyên thuộc chuyên môn: trung tâm học tập cộng đồng; phổ cập giáo dục; xóa mù chữ; nông thôn mới; quản lý giáo dục; nghề phổ thông; các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục công dân thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Giáo viên cốt cán cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ thực hiện tốt các kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn của Sở GD&ĐT; tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng và các công tác khác có liên quan đến chuyên môn theo sự chỉ đạo của sở GD&ĐT.

Cụ thể: Đội ngũ cốt cán cán bộ quản lý giáo dục chương trình giáo dục thường xuyên gồm 6 người; đội ngũ giáo viên cốt cán lĩnh vực trung tâm cộng đồng gồm 19 thành viên; Đội ngũ giáo viên cốt cán lĩnh vực phổ cập giáo dục, xóa mù chữ gồm 24 thành viên; Đội ngũ giáo viên cốt cán lĩnh vực nông thôn mới gồm: 8 người;

Đội ngũ giáo viên cốt cán các môn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT: Ngữ văn: 8 người; Lịch sử: 8 người; Địa lý: 8 người; Toán: 6 người; Vật Lý: 3 người; Hóa học: 4 người; Sinh học: 3 người; tiếng Anh: 5 người; Tin học: 4 người; Giáo dục công dân: 1 người; môn nghề phổ thông chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT: 8 người.

>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm