rssheader

12/05/2021

Hạn chế tối đa giáo viên phải dạy nhiều điểm trường

Hải Bình - 20/09/2019, 13:13 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó, với việc phân công chuyên môn, Sở GD&ĐT yêu cầu căn cứ định mức số lượng người làm việc được giao và hiện có, lãnh đạo nhà trường thực hiện phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo nguyên tắc đảm bảo định mức lao động, chế độ làm việc quy định tại các Thông tư, hướng dẫn và các văn bản quy định hiện hành một cách hợp lý.

Cần chú ý: Việc phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu đối với các trường sáp nhập có từ 2 điểm trường trở lên phải theo hướng thuận lợi cho việc đi lại của giáo viên. Hạn chế tối đa việc một giáo viên phải dạy ở nhiều điểm trường hoặc phải dạy ở nhiều điểm trường trong cùng một buổi.

Đối với các trường sáp nhập liên cấp, việc phân công chuyên môn phải đảm bảo đúng quy định chuyên môn từng cấp.

Nếu giáo viên thường xuyên phải thực hiện dạy học liên cấp hoặc ở nhiều điểm trường có vị trí địa lý cách xa nhau, lãnh đạo nhà trường cần có biện pháp tham mưu, huy động từ các nguồn hợp pháp để hỗ trợ một phần công tác phí đi lại cho giáo viên.

Việc ký duyệt, kiểm tra giáo án của giáo viên, ngoài tổ trưởng chuyên môn, lãnh đạo nhà trường căn cứ đề nghị của tổ trưởng chuyên môn, để giao cho các tổ phó chuyên môn hoặc nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra, ký duyệt giáo án của giáo viên tại từng điểm trường, đảm bảo đúng quy định của cấp học. Phân công ký duyệt giáo án phải được thể hiện rõ trong Nghị quyết tổ/nhóm chuyên môn và công bố công khai để thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm