rssheader

21/10/2020

Hải Phòng: Giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nguyễn Dịu - 21/12/2019, 18:51 GMT+07 | Giáo dục
Quang cảnh hội thảo Quang cảnh hội thảo

Qua hội thảo, các cán bộ, giáo viên bậc tiểu học của Hải Phòng được nghe các tác giả trực tiếp viết 4 bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao đổi làm rõ những điểm mới trong những bộ sách giáo khoa đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; chia sẻ những nỗ lực, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ chủ biên, tác giả, biên tập viên, họa sĩ trong quá trình biên soạn; tiếp thu những ý kiến đóng góp để nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thành bộ sách…

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu sách đến với giáo viên 

Hội thảo, giúp đội ngũ giáo viên tiếp cận lựa chọn các bộ sách giáo khoa phù hợp, để thực hiện việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2020- 2021.

Theo đó, thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt và công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 32 quyển sách giáo khoa trên tổng số 8 môn học của lớp 1 được phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020- 2021, bao gồm: Tiếng Việt (5 bản sách); Toán (5 bản sách); Đạo đức (5 bản sách); Tự nhiên và Xã hội (3 bản sách); Giáo dục Thể chất (1 bản sách); Âm nhạc (5 bản sách); Mỹ Thuật (5 bản sách); Hoạt động trải nghiệm (3 bản sách).
Các bản sách giáo khoa tương ứng là 5 bộ sách của 3 nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Gian giới thiệu sách 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 24 bản sách được phê duyệt, chia thành 4 bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Những bản mẫu sách giáo khoa này đã cụ thể hóa những mục tiêu giáo dục toàn diện, chuyển từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực. 
Tại hội thảo lần sau, Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các tác giả trực tiếp tham gia viết 8 bản sách còn lại của các Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm.

 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm