rssheader

13/05/2021

Hà Nội: Tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới dạy học

Vân Anh - 30/10/2020, 06:11 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Để thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (csdl.moet.gov.vn và csdl.hanoi.edu.vn).

Thực hiện quản lý trường học tới 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên nên tảng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục do Bộ GDĐT quản lý. Sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử tích hợp trên cơ sở dữ liệu Ngành tại địa chỉ http://csdl.hanoi.edu.vn

Triển khai sử dụng phần mềm truyền thông eNetViet nhằm đáp ứng yêu cầu gửi, nhận thông tin chỉ đạo, điều hành một cách an toàn, đầy đủ, chính xác từ Sở tới phòng GDĐT và các đơn vị, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, tăng cường áp dụng các giải pháp trao đổi thông tin miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục.

Tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến, phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cấp.

Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin toàn Ngành gồm: Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ: hanoi.edu.vn; Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thituyensinh.vn; Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn; Phân hệ học tập, ôn tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn.

Sử dụng hệ thống http:/study.hanoi.edu.vn nhằm ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học; triển khai phương thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm khảo thí và các điều kiện triển khai).

Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường khai thác kho bài giảng e-learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn, của Sở GDĐT tại http://study.hanoi.edu.vn.

Triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông theo hướng dẫn tại văn bản số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GDĐT; các đơn vị chủ động xây dựng trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những nhà trường có điều kiện.

Lựa chọn các giải pháp phần mềm dạy học trực tuyến (dạy học trực tuyến đồng bộ, dạy học trực tuyến không đồng bộ), phần mềm kiểm tra đánh giá, phần mềm kho học liệu số, phần mềm thư viện số theo hướng tổng thể, đồng bộ, kết nối trao đổi dữ liệu với phần mềm quản lý trường học theo mã định danh, phục vụ có hiệu quả việc tổ chức và quản lý được các hoạt động dạy học trực tuyến.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm